กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ในเมือง
ไตรตรึงษ์
อ่างทอง
นาบ่อคำ
นครชุม
ทรงธรรม
ลานดอกไม้
หนองปลิง
คณฑี
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เทพนคร
วังทอง
ท่าขุนราม
คลองแม่ลาย
ธำมรงค์
สระแก้ว
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลเทพนคร

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.เมืองกำแพงเพชร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 37 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านหนองสามมุก , หมู่0 บ้านบ่อตาพุก , หมู่0 บ้านหนองตาพุก , หมู่0 หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร , หมู่0 บ้านการะบูน , หมู่0 บ้านไร่ , หมู่0 บ้านทุ่งทอง , หมู่0 บ้านตลุก , หมู่0 บ้านตลุก , หมู่0 บ้านโนนสมอ , หมู่0 บ้านตลกแรด , หมู่0 บ้านป่ายาง , หมู่0 บ้านกิโลสาม , หมู่1 บ้านวังโบสถ์ , หมู่1 , หมู่2 บ้านดงมะนาว , หมู่2 บ้านวังทองหลาง , หมู่3 บ้านไร่ , หมู่4 บ้านเทพนคร , หมู่5 บ้านท่าตะคล้อ , หมู่6 บ้านตลุกงาม , หมู่7 บ้านมะกอกหวาน , หมู่8 บ้านสระสิงห์โต , หมู่9 บ้านโคนเหนือ , หมู่10 บ้านบ่อตาโพธิ์ , หมู่11 บ้านคลองเรือ , หมู่12 บ้านบ่อเงิน , หมู่13 บ้านโขมงหัก , หมู่13 , หมู่14 บ้านวังทองหลาง , หมู่15 บ้านศรีนคร , หมู่16 บ้านนครอินทร์ , หมู่17 บ้านไทรย้อย , หมู่17 , หมู่18 บ้านเนินสำราญ , หมู่19 บ้านบ่อเพชร , หมู่20 บ้านสุกรพันธ์

จำนวนประชากรใน ตำบลเทพนคร
  จำนวนหลังคาเรือน : 6,639 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 24,914 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 3,105 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,329 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 714 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 107 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 21 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 6,853 คน   จำนวนผู้พิการ : 289 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลเทพนคร
  สถานศึกษา   จำนวน 11 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 6 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 1 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 11 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 30 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลเทพนคร
 
ต.เทพนคร   62000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()