กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ในเมือง
ไตรตรึงษ์
อ่างทอง
นาบ่อคำ
นครชุม
ทรงธรรม
ลานดอกไม้
หนองปลิง
คณฑี
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เทพนคร
วังทอง
ท่าขุนราม
คลองแม่ลาย
ธำมรงค์
สระแก้ว
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลอ่างทอง

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.เมืองกำแพงเพชร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 24 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านมอสำราญ , หมู่0 บ้านมอดินดำ , หมู่1 บ้านปากอ่าง , หมู่2 บ้านท่าเสากระโดง , หมู่3 บ้านปากอ่างใน , หมู่4 บ้านดงมะนาว , หมู่5 บ้านวังตะเคียน , หมู่6 บ้านหนองยายเภา , หมู่7 บ้านสันติสุข , หมู่8 บ้านคลองดู่ , หมู่8 บ้านหนองใหญ่ , หมู่9 บ้านสันติสุขใต้ , หมู่9 บ้านคลองใหญ่ใต้ , หมู่9 บ้านซับใหญ่ , หมู่10 บ้านหนองยาว , หมู่11 บ้านหนองขามเจริญสุข , หมู่12 บ้านดาดทองเจริญ , หมู่13 บ้านวังน้ำขาว , หมู่13 บ้านบ่อกลางดง , หมู่14 บ้านทุ่งรวงทอง , หมู่14 บ้านปางช่างยม , หมู่15 บ้านมอสำราญ , หมู่16 บ้านอ่างหิน , หมู่19 บ้านใหม่อู่ตะเภา

จำนวนประชากรใน ตำบลอ่างทอง
  จำนวนหลังคาเรือน : 4,588 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 23,638 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,254 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,579 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 741 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 114 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 58 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 5,730 คน   จำนวนผู้พิการ : 210 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลอ่างทอง
  สถานศึกษา   จำนวน 9 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 12 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 14 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 35 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลอ่างทอง
 
ต.อ่างทอง   62000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()