กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ในเมือง
ไตรตรึงษ์
อ่างทอง
นาบ่อคำ
นครชุม
ทรงธรรม
ลานดอกไม้
หนองปลิง
คณฑี
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เทพนคร
วังทอง
ท่าขุนราม
คลองแม่ลาย
ธำมรงค์
สระแก้ว
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลสระแก้ว

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.เมืองกำแพงเพชร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 29 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านกิโลหก , หมู่0 , หมู่0 บ้านกิโลเก้า , หมู่0 บ้านกิโลสิบเอ็ด , หมู่0 บ้านสระเพลา , หมู่0 บ้านดอนมะโกรก , หมู่0 บ้านลำมะโกรก , หมู่0 บ้านไร่กิโลสี่ , หมู่0 บ้านไร่กิโลสี่ , หมู่0 บ้านห้วยปัก , หมู่0 บ้านทุ่งเป้ง , หมู่0 บ้านทุ่งเป้ง , หมู่0 บ้านลำมะโกรก , หมู่0 , หมู่0 , หมู่0 , หมู่0 , หมู่0 บ้านไร่กิโลสอง , หมู่1 บ้านถนอมทอง , หมู่2 บ้านหนองกรด , หมู่3 บ้านสระแก้ว , หมู่3 บ้านบ่อเงิน , หมู่4 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ , หมู่5 บ้านหนองปล้อง , หมู่6 บ้านลำมะโกรก , หมู่7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ , หมู่8 บ้านห้วยปักษ์ , หมู่9 บ้านหนองเต่า , หมู่10 บ้านเทพประทาน

จำนวนประชากรใน ตำบลสระแก้ว
  จำนวนหลังคาเรือน : 3,592 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 14,539 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,683 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 878 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 11 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 95 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  -  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,808 คน   จำนวนผู้พิการ : 146 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลสระแก้ว
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 1 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 12 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 4 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 1 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 14 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 32 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลสระแก้ว
 
ต.สระแก้ว   62000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()