กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ไทรงาม
คลองลาน
คลองน้ำไหล
โป่งน้ำร้อน
คลองลานพัฒนา
สักงาม
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลคลองลานพัฒนา

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.คลองลาน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านกะเหรี่ยงคลองลาน , หมู่0 บ้านคลองลาน , หมู่0 บ้านคลองลาน 3 , หมู่0 บ้านปางข้าวสาร , หมู่0 บ้านมอมะค่า 2 , หมู่0 บ้านมอมะค่า 1 , หมู่0 บ้านปางตาแอ , หมู่1 บ้านคลองลาน , หมู่2 บ้านสวนส้ม , หมู่3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ , หมู่4 บ้านปากคลองลาน , หมู่5 บ้านท่าข้ามสามัคคี , หมู่6 บ้านเลิงกระพงษ์ , หมู่7 บ้านใหม่ธงชัย , หมู่8 บ้านแม่พืช (แปลงสี่) , หมู่9 บ้านคลองเตย , หมู่10 บ้านทะเลพัฒนา , หมู่11 บ้านโชคชัยพัฒนา , หมู่12 บ้านมอตะแบก , หมู่13 บ้านคลองปลาร้า

จำนวนประชากรใน ตำบลคลองลานพัฒนา
  จำนวนหลังคาเรือน : 2,244 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 8,050 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,046 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 587 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 126 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 54 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 27 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,525 คน   จำนวนผู้พิการ : 140 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลคลองลานพัฒนา
  สถานศึกษา   จำนวน 6 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 6 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 4 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 10 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 28 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลคลองลานพัฒนา
 
ต.คลองลานพัฒนา   62180    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()