กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
ยางสูง
ป่าพุทรา
แสนตอ
สลกบาตร
บ่อถ้ำ
ดอนแตง
วังชะพลู
โค้งไผ่
ปางมะค่า
วังหามแห
เกาะตาล
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลปางมะค่า

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.ขาณุวรลักษบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 23 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านท่าตาอยู่ , หมู่0 บ้านคลองกะธาตุ , หมู่0 บ้านหัวโค้ง , หมู่1 บ้านศรีไพศาล , หมู่3 บ้านคลองสะพานช้าง , หมู่4 บ้านพัดโบก (ท่าตาอยู่) , หมู่5 บ้านปางมะค่า , หมู่6 บ้านเกาะแก้ว , หมู่7 บ้านวังปลาอ้าว , หมู่8 บ้านคลองกระธาตุ , หมู่8 บ้านหนองชุมแสง , หมู่9 บ้านหนองน้ำแดง , หมู่10 บ้านวังน้ำพัฒนา , หมู่11 บ้านคลองสมบูรณ์ , หมู่12 บ้านอ่างหิน (อ่างหินเพลิง) , หมู่12 บ้านคลองมะนาว , หมู่13 บ้านสามัคคีธรรม , หมู่14 บ้านบ่อหิน , หมู่15 บ้านศรีมงคล , หมู่17 บ้านทรัพย์เจริญ , หมู่18 บ้านเขาพริกไทย , หมู่19 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา , หมู่20 บ้านใหม่หนองน้ำแดง

จำนวนประชากรใน ตำบลปางมะค่า
  จำนวนหลังคาเรือน : 4,084 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 15,267 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,706 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,831 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 669 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 143 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,174 คน   จำนวนผู้พิการ : 61 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลปางมะค่า
  สถานศึกษา   จำนวน 5 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 3 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 1 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 10 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 20 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลปางมะค่า
 
ต.ปางมะค่า   62140    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()