กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
กิ่งบึงสามัคคี
บึงสามัคคี
วังชะโอน
ระหาน
เทพนิมิต
กิ่งโกสัมพีนคร

ตำบลวังชะโอน

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.กำแพงเพชร > อ.กิ่งบึงสามัคคี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านวังหวาย , หมู่1 บ้านหนองคล้า , หมู่1 บ้านวังวัตร, บ้านวังวัด , หมู่2 บ้านหนองเสือ , หมู่3 บ้านวัดใหม่ , หมู่3 บ้านชายเคือง , หมู่4 บ้านระหาน , หมู่5 บ้านคอปล้อง , หมู่5 บ้านคอปล้อง , หมู่6 บ้านวังชะโอนน้อย , หมู่7 บ้านหนองไทร , หมู่8 บ้านไผ่งาม , หมู่9 บ้านทุ่งผึ้ง, บ้านวังผึ้ง , หมู่9 บ้านใหม่คลองม่วง , หมู่10 บ้านโค้งเจริญ , หมู่10 บ้านวังชะโอน , หมู่11 บ้านใหม่พงษ์ทอง , หมู่11 บ้านพงษ์สัก , หมู่12 บ้านใหม่นาตาเซา , หมู่13 บ้านชัยมงคล

จำนวนประชากรใน ตำบลวังชะโอน
  จำนวนหลังคาเรือน : 757 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 3,688 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 151 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 12 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 104 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 9 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 15 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 211 คน   จำนวนผู้พิการ : 19 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลวังชะโอน
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 0 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 0 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลวังชะโอน
 
ต.วังชะโอน   62210    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()